Poskytujeme služby profesionálního call centra se zkušeným týmem operátorů.

Naše řešení

Poskytujeme služby profesionálního call centra se zkušeným týmem operátorů. Zárukou vysoké úrovně našich služeb je specializace na finanční a investiční sektor, který má nadstandardní požadavky na komunikaci a její evidenci. Díky regionálnímu zastoupení po České republice reagujeme i na požadavky vyžadující znalost místního prostředí.

Služby call centra zajišťujeme komplexně a zahrnují použití vlastní obchodní strategie a databáze s nejčastějšími cíli průzkumu trhu, realizace marketingové kampaně a prodeje produktů. Zajišťujeme také dílčí služby jako je například aktualizace dat o zákaznících dle požadavků a databáze zadavatele. Našimi konkurenčními výhodami jsou vysoký komunikační standard operátorů a racionální systém správy hovorů.

Kromě poskytování služeb call centra se zabýváme i realizací call center s využitím vlastní infrastruktury, jejíž součástí je dodávka komplexního systému zajišťujícího provoz a potřebné funkcionality, mezi něž patří online správa hovorů a jejich nahrávání nebo možnost práce operátora z libovolné lokality včetně domácích kanceláří. Součástí dodávky je veškeré softwarové a hardwarové vybavení.

Cenné zkušenosti s obchodními strategiemi a provozem call center sdílíme také formou individuálních konzultací.